Lưu ý: Thông tin dưới đây giúp người chơi nắm rõ quy tắc của nhà cái cũng như những điều cần thiết khi người chơi tham gia tại Empire777

Giới thiệu

Empire777 (“Công ty”) là một thương hiệu điều hành cá cược từ xa. Công ty được cấp phép và hoạt động theo các quy tắc và quy định của Philippine Amusement and Gaming Corporation (“PAGCOR”). Công ty hoạt động thông qua trang Web của mình.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung

Sau đây là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng trang Web. Tất cả các hoạt động của Người chơi trên trang Web phụ thuộc và chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện này.

Định nghĩa

Thông tin Cược: Tên sự kiện, vị trí, số liệu thống kê, điểm số, ngày và/hoặc giờ; thông tin liên quan đến Sự kiện tên đội hoặc người chơi, số liệu thống kê và thông tin liên quan; tỷ lệ cược; giá cả; cược chấp; các loại cược; tiền cược; thông tin về khoản cược cụ thể, loại cược hoặc Sự kiện liên quan tới tiền cược hoặc khoản cược


Nhận dạng Người chơi và Tài khoản

Để sử dụng Dịch vụ Công ty và trang Web, cá nhân trước tiên phải thiết lập tài khoản ban đầu với Công ty (“Tài khoản Người chơi”) bằng cách cung cấp tối thiểu những thông tin sau đây, (“ID Người chơi”) do Công ty toàn quyền quyết định tùy từng thời điểm và vào mọi thời điểm:

Tên người dùng được Chỉ định.

Mật khẩu.

Đơn vị tiền tệ sử dụng.

Địa chỉ email mới nhất và hợp lệ.

Xác nhận rằng Người chơi ít nhất mười tám tuổi (18) tuổi trở lên.

Xác nhận rằng Người chơi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện đã nói ở trên.

Người chơi xác nhận đã đọc và đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư và đồng ý thêm rằng.

Đồng thuận với việc xử lý và sử dụng Thông tin Cá nhân, theo Chính sách Quyền riêng tư, được trao theo đây.

Mở Tài khoản Nạp tiền của Người chơi

Giới hạn Trách nhiệm

Công ty không phải chịu trách nhiệm đối với Người chơi hoặc bất kỳ cá nhân nào khác về mọi loại tổn thất hay thiệt hại theo hợp đồng, vi phạm dân sự, sơ suất hay vi phạm khác (hoặc mọi quan niệm luật pháp) ngay cả trong mỗi trường hợp nếu Công ty đã được thông báo về khả năng xảy ra tổn thất hay thiệt hại như vậy, cho dù mang tính trực tiếp hay gián tiếp, mà không giới hạn, được xem là hoặc được quy kết là do hoặc có nguyên nhân từ trang Web; Dịch vụ Công ty; giao dịch; và/hoặc mối quan hệ của Người chơi với Công ty:

Khuyến mại & Ưu đãi Đặc biệt

Tùy từng thời điểm, Công ty có thể đưa ra khuyến mại, ưu đãi đặc biệt hay khuyến khích khác cho Người chơi. Các chương trình này không có giá trị tiền mặt thay thế và phải chịu chi phối bởi các điều khoản được xác định trong khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt hay khuyến khích đó mà Người chơi phải làm theo và tuân thủ. Công ty bảo lưu quyền rút lại hay thay đổi khuyến mại, ưu đãi đặc biệt hay khuyến khích vào mọi thời điểm theo quyền tự định đoạt của Công ty mà không phải thông báo trước cho Người chơi.

Quy tắc Chung và Quy tắc Sự kiện Cụ thể

Người chơi theo đây xác nhận rằng đã đọc và chấp nhận đồng thời đồng ý chịu sự ràng buộc và chi phối theo các Điều khoản và Điều kiện này, Tài liệu và Quy tắc và Quy định Cược được áp dụng đối với Dịch vụ Công ty, mọi giao dịch, khoản cược, Sự kiện và Thông tin Cược.

Nếu có sự mâu thuẫn, khác biệt hay trái ngược giữa các Điều khoản và Điều kiện với các Quy tắc và Quy định Cược, Quy tắc và Quy định Cược sẽ giữ quyền chi phối. Nếu Quy tắc và Quy định Cược không áp dụng được đối với một vấn đề đặc biệt, (các) quy định có liên quan của Cơ quan Chủ quản của Sự kiện sẽ được áp dụng qua sự tương tự hoặc giải thích (nếu có thể).

Thông tin chung

Trang Web không và sẽ không được xem là lời đề nghị, xúi giục hay lời mời của Công ty đối với việc sử dụng hay đăng ký các dịch vụ cá cược tại mọi vùng tài phán nơi các hoạt động như vậy bị pháp luật nghiêm cấm.

Tất cả các tuyên bố hay sắp đặt khác, cho dù bằng văn bản hay bằng lời nói, mang tính rõ ràng hay ngụ ý (kể cả mọi sự sử dụng hay thói quen và mọi điều khoản phát sinh thông qua mọi phương thức giao dịch thông thường), giữa Người chơi và Công ty liên quan đến chủ đề trong tài liệu này sẽ được xem là đã được thay thế, hủy bỏ, không có giá trị và vô hiệu.

Trong Tài liệu này, sẽ không có điều khoản nào được diễn giải hay được hiểu là tạo ra hay thiết lập nên bất kỳ mối quan hệ nào khác giữa Công ty và Người chơi..

Điều khoản Giao dịch

Công ty được cấp phép để chấp nhận khoản cược thông qua thiết bị truyền thông từ xa trên phạm vi toàn cầu theo Giấy phép Trò chơi Nước ngoài của Công ty do PAGCOR cấp.